Ambi Pur 2v1 Lavender and rosemary tekutý toaletní blok 55ml Zobrazit větší

Ambi Pur 2v1 Lavender and rosemary tekutý toaletní blok 55ml

Nový produkt

Tekutý toaletní blok

Více informací

52,90 Kč

Více informací

Bezpečnostní varování

Nebezpečí vážného požkození očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Používejte osobní ochranné prostředky pro oči a obličej. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Obsahuje Geraniol, Eucalyptus Globulus Leaf Oil. Může vyvolat alergickou reakci.

Xi - dráždivý.

Složení

5-15% aniontové povrchově aktivní látky, <5% fosfonáty, Parfémy, Obsahuje:, 10-20% alkoholy, C12-14, ethoxylované, sírany, sodné soli (1<mol EO <2.5) (CAS : 68891-38-3), 1-5% 2,6-dimethylokt-7-en-2-ol (CAS: 18479-58-8), <1% oxybenzon (CAS: 131-57-7), <1% linalyl-acetát (CAS: 115-95-7), <1% 4-terc.butylcyklohexyl-acetát (CAS: 32210-23-4), Methylisothiazolinone, Methylchloroisothiazolinone, Dimethylol glycol, Citronellol, Coumarin, Eugenol, Geraniol, Limonene, Linalool

Způsob skladování

Typ - Trvanlivé

Příprava a použití

Návod na použití:
1. Nádobku s tekutinou zatlačte do plastového držáku. Uzávěr neodstraňujte, otevře se automaticky.
2. Pro dosažení nejlepších výsledků umístěte WC blok na místo, kudy proudí voda.
3. Když je nádobka prázdná, vyjměte ji z držáku a nahraďte ji novou náhradní náplní. Pro dosažení nejlepších výsledků vyměňte držák po spotřebování max. 4 náhradních náplní.