Ariel 3in1 alpine gelové kapsle na praní prádla 32 praní Zobrazit větší

Ariel 3in1 alpine gelové kapsle na praní prádla 36 praní

Nový produkt

Gelové kapsle na praní prádla

Více informací

360,90 Kč

Více informací

Regulovaný název výrobku

Gelové kapsle na praní prádla

Bezpečnostní varování

Uchovávejte mimo dosah dětí. Nebezpečí vážného poškození očí. Dráždí kůži. Zamezte styku s kůží a očima. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Používejte osobní ochranné prostředky pro oči a obličej. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

Obsahuje: Tetramethyl Acetyloctahydronaphtalenes. Může vyvolat alergickou reakci.

Xi Dráždivý.

Další informace

32 x 28,8 g = 921,6 g.

Složení

>30% aniontové povrchově aktivní látky, 5-15% neiontové povrchově aktivní látky, mýdlo, <5% fosfonáty, Enzymy, Optické zjasňovače, Parfémy

Způsob skladování

Typ - Trvanlivé

Příprava a použití

Návod na přípravu: viz obal.

Skladování

Uchovávejte na suchém, chladném místě.