Ariel Compact Mountain spring prací prostředek 20 praní Zobrazit větší

Ariel Compact Mountain spring prací prostředek 20 praní

Nový produkt

Prací prostředek 1,4kg.

Více informací

159,90 Kč

Více informací

Marketing produktu

Prací prostředek 1,4kg.

Bezpečnostní varování

Uchovávejte mimo dosah dětí. Nebezpečí vážného poškození očí. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Používejte osobní ochranné prostředky pro oči a obličej. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

Xi Dráždivý.

Složení

15-30% kyslíková bělicí činidla, 5-15% aniontové povrchově aktivní látky, <5% neiontové povrchově aktivní látky, fosfonáty, polykarboxyláty, mýdlo, zeolity, Enzymy, Optické zjasňovače, Parfémy

Jiný text loga třetích stran

An A.I.S.E. voluntary sustainability initiative - www.cleanright.eu

Způsob skladování

Typ - Trvanlivé

Příprava a použití

Pro návod k použití viz obal.