Vanish Oxi Action Odstraňovač skvrn 500g Zobrazit větší

Vanish Oxi Action Odstraňovač skvrn 500g

Nový produkt

Vanish oxi action crystal bílý odstraňovač skvrn - skvěle odstraní skvrny, vždy poskytuje bělení a bělící účinek bude silnější.

Více informací

194,90 Kč

Více informací

Vlastnosti

Jenom přidejte do každého praní

Marketing produktu

Nový Vanish Oxi Action skvěle odstraní skvrny během jednoho praní.

Bezpečnostní varování

Upozornění:
Specifická rizikovost:
Zdraví škodlivý při požití. Dráždí kůži. Nebezpečí vážného poškození očí.
Pokyny pro bezpečné zacházení a předlékařskou první pomoc:
Uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí. Uchovávejte na chůadném místě. Uchovávejte obal suchý. Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody. Zamezte styku s kůží a očima. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte a vyhledejte lékařskou pomoc. Používejte osobní ochranné prostředky pro oči a obličej. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Pro citlivou pokožku se doporučuje použití rukavic.

Xn Zdraví škodlivý

Další informace

Použitý obal odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu! Obal předejte k recyklaci až po jeho důkladném vyprázdnění.
Složení

< 5 %: dodecylbenzensulfonát sodný (aniontové povrchově aktivní látky), Křemičitan sodný, Neiontové povrchově aktivní látky, Enzymy (subtilisin - proteasa - α-amylasa, lipasa), Parfém, Zeolity, > 30 %: peruhličitan sodný (kyslíkové bělící činidlo), Uhličitan sodný

Způsob skladování

Typ - Trvanlivé

Příprava a použití

Pro návod k použití viz obal.
Namáčení
Na odolné a zaschnuté skvrny - po namáčení vyperte jako obvykle nebo pořádně vypláchněte. Pro nejlepší výsledky skrvrny před praním protřete.

Doporučení
Při praní vždy postupujte podle instrukcí na etiketách oděvů nebo na jiném prádle.
Vždy si zkontrolujte stálost barev otestováním na skrytém čí méně viditelném místě prádla pomocí teplého roztoku Vanishe.
Prádlo vymáchejte a nechte zaschnout.
Po každém použití uzavřete Vanish víčkem a uchovávejte jej na chladném a suchém místě.
Při odolných skvrnách může být nutné zopakovat některé části praní.

Nepoužívejte na vlnu, hedvábí nebo kůži.
Nepoužívejte na povrchově upravené nebo potažené povrchy např. dřevo, kov apod.
Nenamáčejte oděvy s železnými přezkami nebo nehořlavým povrchem.
Nevystavujte prádlo po předpírce či namáčení přímému zdroji tepla nebo přímému slunečnímu světlu před jejich vypráním nebo důkladným vymácháním.
Neznečišťujte Vanishem vanu nebo jinou nádobu na praní, máchání.
Vyvarujte se míchání Vanishe s tekutým pracím prostředkem v dávkovači pračky.
Po smísení nenechávejte roztok v uzavřené nádobě. Aktivní kyslík se bude stále uvolňovat a vlivem vznikajícího tlaku může roztok začít unikat.