Vanish Oxi Action Crystal bílý odstraňovač skvrn 450ml Zobrazit větší

Vanish Oxi Action Crystal bílý odstraňovač skvrn 450ml

Nový produkt

Vanish oxi action crystal bílý odstraňovač skvrn - skvěle odstraní skvrny, vždy poskytuje bělení a bělící účinek bude silnější.

Více informací

69,90 Kč

Více informací

Marketing produktu

Vanish oxi action crystal bílý odstraňovač skvrn - skvěle odstraní skvrny, vždy poskytuje bělení a bělící účinek bude silnější.
Až o 3 odstíny bělejší!*
* Až o 3 odstíny bělejší v porovnání se zašedlými látkami, výsledek se může měnit.

Bezpečnostní varování

Specifická rizikovost: Zdraví škodlivý při požití. Nebezpečí vážného poškození očí. Pokyny pro bezpečné zacházení a předlékařskou první pomoc: Uchovávejte mimo dosah dětí. Zamezte styku s očima. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Používejte osobní ochranné prostředky pro oči a obličej. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Nesměšujte s chlórovými bělícími činidly. Po použití si dobře umyjte ruce. Při styku s kůží může přípravek způsobit zbělání kůže. Neznepokojujte se, zbělání je dočasné a vratné. V případě, že se postříkáte směsí, okamžitě se důkladně opláchněte vodou. Pro citlivou pokožku se doporučuje použití rukavic. Obal předejte k recyklaci až po jeho úplném vyprázdnění.

Zdraví škodlivý.

Složení

< 5 %: aniontové povrchově aktivní látky, optické zjasňovače, parfém, hexylcinnamal, 5 - 15 %: kyslíkové bělící činidlo, neiontové povrchově aktivní látky, Nebezpečné látky: peroxid vodíku, alkoholy, ethoxylované, C12-16 (7E0 + 3E0), alkylbenzensulfonát sodný, C10-14

Způsob skladování

Typ - Trvanlivé

Příprava a použití

Praní - Přidejte k vašemu pracímu prostředku: 100ml.
Namáčení - Přidejte 100ml Vanish ke 4 litrům teplé (40 °C) vody. Po namáčení vyperte jako obvykle nebo pečlivě vymáchejte.
Příprava - Pomocí aplikátoru naneste Vanish přímo na skvrnu.

Doporučení k použití přípravku:
Vždy se řiďte pokyny pro praní, které jsou uvedeny na štítku a pokyny pro péči o daný oděv či látku.
Před použitím zkontrolujte stálost barvy provedením testu na nějaké skryté oblasti látky. Vymáchejte a nechejte vysušit.
Oblečení vyprané nebo ošetřené Vanishem Oxi Action nevystavujte přímému slunečnímu světlu a nesušte přímo u žádného tepelného zdroje.
V případě použití při předpírce, použijte teplou vodu.
Pro odolné skvrny se může požadovat zopakování procesu.
Nepoužívejte, pokud je doporučeno suché čištění.
Nelijte přímo na kovové části oblečení (např. knoflíky, zipy apod.)
Nevystavujte prádlo po předpírce či namáčení přímému zdroji tepla nebo přímému slunečnímu světlu před jejich vypráním nebo důkladným vymácháním.
Nenechávejte Vanish na prádle zaschnout (max. doba kontaktu výrobku s prádlem 10 minut).