Finish Powerball Classic tablety do myčky nádobí 72 ks 1342g Zobrazit větší

Finish Powerball Classic tablety do myčky nádobí 72 ks 1342g

Nový produkt

Tablety do myčky

Více informací

389,90 Kč

Více informací

Marketing produktu

Doporučeno renomovanými výrobci myček.

Kulička Powerball předmočí a zjemní nečistoty a silný detergent odstraní všechny zbytky jídla.

Finish a vy. Myjte ve Vaší myčce a ne ručně a můžete ušetřit až 48 litrů na jedno mytí. Šetřete energii a vodu: zkuste 50°/55°/auto programy.

Regulovaný název výrobku

Tablety do myček nádobí.
Bezpečnostní varování

Xi Dráždivý.

Specifická rizikovost: Nebezpečí vážného poškození očí. Pokyny pro bezpečné zacházení a předlékařskou první pomoc: Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte osobní ochranné prostředky pro oči a obličej. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny bezpečným způsobem. Obsahuje subtisilin (proteázu). Může vyvolat alergickou reakci. Použité obaly odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu! Obal může být recyklován až po úplném vyprázdnění.

Složení

< 5 %: neiontové povrchově aktivní látky, polykarboxyláty, fosfonáty, 5 - 15 %: peruhličitan sodný (kyslíkové bělící činidlo), > 30 % : fosforečnany, Další složky: enzymy (subtulisin - proteáza, amyláza), Parfém, Nebezpečné látky: dikřemičitan sodný, peruhličitan sodný

Způsob skladování

Typ - Trvanlivé

Příprava a použití

Tabletu umístěte do dávkovače na vnitřní straně dvířek Vaší myčky. V případě, že se tableta do myčky nevejde, kontaktujte výrobce myčky nebo použijte uživatelský manuál.