Finish Leštidlo do myčky nádobí 400ml Zobrazit větší

Finish Leštidlo do myčky nádobí 400ml

Nový produkt

Leštidlo do myčky nádobí

Více informací

79,76 Kč

Více informací

Vlastnosti

Odstraňuje:, Vodní kapky, Skrvny, Vodní kámen, Pro perfektní lesk

Bezpečnostní varování

Specifická rizikovost: Dráždí oči.

Pokyny pro bezpečné zacházení a předlékařskou první pomoc: Uchovávejte mimo dosah dětí. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny bezpečným způsobem.

Nebezpečné látky: isotridekanol, ethoxylovaný (1<mol EO<2.5), alkoholy, C13-15, rozvětvené a lineární, butoxylované a ethoxylované, kyselina citrónová.

Xi Dráždivý.

Složení

5-15%: neiontové povrchově aktivní látky, <5 % konzervační činidla (methylchloroiso-thiazolinone, methylisothiazolinone)

Způsob skladování

Typ - Trvanlivé

Příprava a použití

Pokyny k použití:
Doplňujte pravidelně leštidlo do dávkovače.

Návod k použití:
Doplňujte pravidelně zásobník na leštidlo v myčce na nádobí.