Vanish Šampón na strojní čištění koberců 500ml Zobrazit větší

Vanish Šampón na strojní čištění koberců 500ml

Nový produkt

Šampón na strojní čištění koberců

Více informací

184,90 Kč

Více informací

Marketing produktu

Vanish šampón - Čistota a Svěžest - strojní čištění koberců - velké plochy - 5x silnější v odstraňování nečistot* pro déle trvající svěžest *oproti samotnému vysávání. Lepší v odstranění do hloubky zanesené špíny i prachu a v neutralizaci zápachu díky složkám Acti-Fresh, které zanechávají velké kobercové plochy skutečně čisté a svěží po delší dobu.

Bezpečnostní varování

Pokyny pro bezpečné zacházení a předlékařskou první pomoc: Uchovávejte mimo dosah dětí. Zamezte styku s očima. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Nesměšujte s chlórovými bělícími činidly. Při styku s kůží okamžitě omývejte velkým množstvím vody a vyhledejte lékařskou pomoc při přetrvávajícím podráždění. V případě inhalace par odveďte postiženého na čerstvý vzduch, v případě že se postižený necítí dobře, ihned vyhledejte lékařskou pomoc. Umyjte si ruce po použití přípravku. Pokud kůže po kontaktu s přípravkem zbělá, nepodléhejte panice. Bělící efekt je dočasný a vratný. V případě postříkání okamžitě postižené místo důkladně opláchněte vodou. Pro citlivou kůži se doporučuje použití rukavic. Skladujte na uzamčeném suchém místě v originálních obalech při teplotě pod 40 °C mimo dosah slunečního záření, zdrojů tepla a zvířat.

Další informace

Použitý obal odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu! Obal předejte k recyklaci až po úplném vyprázdnění.

Složení

Méně než 5 %: peroxid vodíku, kyslíkové bělicí činidlo, aniontové povrchově aktivní látky, neiontové povrchově aktivní látky, polykarboxyláty, parfém, barvivo

Způsob skladování

Typ - Trvanlivé

Příprava a použití

Rady ke způsobu použití:
Vždy vyzkoušejte stálost barvy na nějakém nenápadném místě koberce.
Po použití víčko vypláchněte a nechte uschnout, než jej nasadíte zpět na láhev.
Pokud má výrobek vliv na barvu koberce, nepoužívejte jej.
Nepřidávejte odpěňovací prostředek, neboť je ve výrobku Vanish Machine Shampoo již obsažen.
Přílišné namočení koberce může způsobit jeho sražení nebo vznik skvrn.
Není vhodné k použití na „sametové“ materiály, brokát nebo materiály, které nejsou vhodné pro mokré čištění.
Není vhodné pro hedvábí a orientální koberce.

Návod k použití:
Dodržujte pokyny výrobce. Nemáčejte koberec příliš. Na hodně znečištěných místech nechte šampon působit nejméně 5 minut, než jej vyluxujete. Nechte uschnout. Vysávání.