Vanish Šampón na ruční čištění koberců 500ml Zobrazit větší

Vanish Šampón na ruční čištění koberců 500ml

Nový produkt

Šampón na ruční čištění koberců

Více informací

184,90 Kč

Více informací

Marketing produktu

Vanish šampón - Čistota a Svěžest - ruční čištění koberců - velké plochy - 5x silnější v odstraňování nečistot* pro déle trvající svěžest *oproti samotnému vysávání. Lepší v odstranění do hloubky zanesené špíny i prachu a v neutralizaci zápachu díky složkám Acti-Fresh, které zanechají velké kobercové plochy skutečně čisté a svěží po delší dobu.

Bezpečnostní varování

Specifická rizikovost: Dráždí oči. Pokyny pro bezpečné zacházení a předlékařskou první pomoc: Uchovávejte mimo dosah dětí. Zamezte styku s očima. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Nesměšujte s chlórovými bělicími činidly. Při styku s kůží okamžitě omývejte velkým množstvím vody a vyhledejte lékařskou pomoc při přetrvávajícím podráždění. V případě inhalace par odveďte postiženého na čerstvý vzduch, v případě že se postižený necítí dobře, ihned vyhledejte lékařskou pomoc. Umyjte si ruce po použití přípravku. Pokud kůže po kontaktu s přípravkem zbělá, nepodléhejte panice. Bělicí efekt je dočasný a vratný. V případě postříkání okamžitě postižené místo důkladně opláchněte vodou. Pro citlivou kůži se doporučuje použití rukavic. Skladujte na chladném místě mimo dosah slunečního záření a zdrojů tepla.

Xi Dráždivý.

Další informace

Použitý obal odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu! Obal předejte k recyklaci až po úplném vyprázdnění.

Složení

Méně než 5 %: kyslíkové bělicí činidlo, aniontové povrchově aktivní látky, neiontové povrchově aktivní látky, polykarboxyláty, parfém, barvivo, Nebezpečné látky: peroxid vodíku, sulfonové kyseliny, C13-17-sek. alkan, sodné soli, sírová kyselina, mono-C10-16-alkylestery, sodné soli

Způsob skladování

Typ - Trvanlivé

Příprava a použití

Rady k použití:
Vždy si zkontrolujte stálost barev aplikací malého množství šampónu na skrytém či méně viditelném místě koberce. Používejte jenom pěnu, nadměrné nasáknutí koberce může způsobit vznik skvrn nebo sražení koberce. Před vysáním nechte koberec vyschnout. Nepřemokřete. Nepoužívejte na brokát, samet nebo materiály určené pouze k suchému čištění. Nepoužívejte do čistících strojů, použijte Vanish šampón na strojní čištění.

Návod k použití:
1. Vysávání.
2. Smíchejte 1 část Vanish šamponu s 9 částmi vody. Vytvořte pěnu.
3. Rovnoměrně naneste pěnu.
4. Nechte uschnout.
5. Vysávání.