Pronto Mýdlový čistič na dřevo 5v1 750ml Zobrazit větší

Pronto Mýdlový čistič na dřevo 5v1 750ml

Nový produkt

Mýdlový čistič na dřevo

Více informací

97,29 Kč

Více informací

Vlastnosti

Zvyšuje přirozenou krásu dřevěných podlah

Marketing produktu

5v1: Čistí! Odstraňuje prach! Hydratuje! Osvěžuje! Ošetřuje!

Na dřevěné podlahy a nábytek s povrchovou úpravou.

Regulovaný název výrobku

Čistič na dřevo 5v1

Bezpečnostní varování

Nebezpečí

Obsahuje: alkoholy, C13-15, rozvětvěné a lineární, ethoxylované EO=8.

Způsobuje vážné poškození očí.

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Okamžitě volejte Toxikologické informační středisko/lékaře. Při zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Používejte ochranné brýle. Po manipulaci důkladně omyjte ruce.

Zamezte dlouhotrvajícímu styku s kůží.

Obsahuje směs 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on a 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1), d-limonene. Může vyvolat alergickou reakci.

Složení

Neiontové povrchově aktivní látky <5%, Mýdlo <5%, Parfémy, Limonene, Geraniol, Dimethylol glycol, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone

Způsob skladování

Typ - Trvanlivé

Příprava a použití

Návod na použití:
Rozmíchejte 2 víčka přípravku v 5 l teplé vody. Umyjte celistvé povrchy pomocí houbičky, hadru nebo mopu, neoplachujte. Reakci povrchu vyzkoušejte nejprve na malém skrytém místě.