Ariel Power capsules touch of lenor fresh gelové kapsle na praní prádla 38 praní Zobrazit větší

Ariel Power capsules touch of lenor fresh gelové kapsle na praní prádla 38 praní

Nový produkt

Gelové kapsle na praní prádla 32 x 28,8g.

Více informací

419,90 Kč

Více informací

Marketing produktu

Gelové kapsle na praní prádla 32 x 28,8g.

Bezpečnostní varování

Uchovávejte mimo dosah dětí. Nebezpečí vážného poškození očí. Dráždí kůži. Zamezte styku s kůží a očima. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Používejte osobní ochranné prostředky pro oči a obličej. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Obsahuje Benzyl Salicylate, Tetramethyl Acetyloctyhydronaphthalenes, Hexyl Salicylate. Může vyvolat alergickou reakci.

Xi Dráždivý.

Složení

>30% aniontové povrchově aktivní látky;, 5-15% neiontové povrchově aktivní látky, mýdlo, <5% fosfonáty, Enzymy, Optické zjasňovače, Parfémy, Alpha-isomethyl ionone, Benzyl salicylate, Butylphenyl methylpropional, Citronellol, Coumarin, Eugenol, Geraniol, Limonene, Linalool

Příprava a použití

Mírně znečištěné prádlo - měkká/středně tvrdá voda - 1(28,8g).
Mírně znečištěné prádlo - tvrdá voda - 1(28,8g).
Silně znečištěné prádlo - měkká/středně tvrdá voda - 1(28,8g).
Silně znečištěné prádlo - tvrdá voda - 2(2x28,8g).

Nedotýkejte se kapslí mokrýma rukama. Balení po každém použití uzavřete, zabraňte kontaktu s vlhkostí. Kapsle nemačkejte, neloupejte ani neotvírejte pomocí zubů.